ТЕХНОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНА ТРИТИКАЛЕ ЯРОГО, ВИРОЩЕНОГО ЗА РІЗНИХ ДОЗ АЗОТНИХ ДОБРИВ

Автор(и)

  • В. В. Любич

DOI:

https://doi.org/10.32782/2310-0478-2023-1-109-116

Ключові слова:

тритикале яре, азотні добрива, доза добрив, урожайність, якість зерна, індекс стабільності

Анотація

Мета. Визначити урожайність і якість зерна тритикале ярого, вирощеного за різних доз азотних добрив. Методи. Висоту стебел визначали на початку фази кущіння, виходу рослин у трубку, колосіння та повної стиглості зерна тритикале ярого, урожайність – прямим комбайнуванням поділянково, вміст білка – методом інфрачервоної спектроскопії, статистичне оброблення даних здійснювали методом однофакторного дисперсійного аналізу польового досліду. Результати. Висота рослин тритикале ярого змінювалась від 94 до 113 см залежно від варіанта досліду. Стійкість до полягання була високою (9 балів). Урожайність зерна тритикале ярого істотно збільшувалась за поліпшення мінерального живлення. Так, у середньому за три роки досліджень застосування 30–210 кг/га д. р. азотних добрив збільшувало її до 6,50–8,36 т/га або на 14–46% порівняно з неудобреними ділянками (5,71 т/га). Індекс стабільності формування врожайності був високим – 0,92–0,95. Застосування 30–210 кг/га д. р. азотних добрив підвищувало вміст білка в зерні тритикале ярого. У середньому за два роки досліджень він зростав від 13,7% у варіанті без добрив до 13,8–15,4% або на 1–12%. Не змінювало цей показник використання лише фосфорних і калійних добрив. Застосування високих доз азотних добрив (120–210 кг/га д. р.) дещо знижувало індекс стабільності формування вмісту білка в зерні до 0,87–0,90. За виходом білка з урожаю зерна тритикале ярого у варіантах із застосуванням азотних добрив істотно переважали неудобрені ділянки з індексом стабільності 0,92–0,99. У середньому за два роки досліджень цей показник збільшувався на 115–506 кг/га або в 1,1–1,6 раза (894–1285 кг/га) порівняно з варіантом без добрив. Застосування лише фосфорних і калійних добрив збільшувало вихід білка до 818 кг/га або на 5%. Висновки. Висота рослин тритикале ярого по-різному змінюється залежно від удобрення. У фазу повної стиглості зерна тритикале ярого висота рослин змінюється від 94 до 113 см залежно від удобрення. Найбільше на цей показник впливає застосування азотних добрив. У середньому за два роки досліджень застосування 30–210 кг/га д. р. азотних добрив збільшує врожайність зерна до 6,50–8,36 т/га або на 14–46% порівняно з неудобреними ділянками (5,71 т/га). Індекс стабільності формування врожайності високий – 0,92–0,95. Вміст білка зростає від 13,7% у варіанті без добрив до 13,8–15,4% або на 1–12%. Не змінює цього показника застосування лише фосфорних і калійних добрив. У середньому за два роки досліджень вихід білка збільшується на 115–506 кг/га або в 1,1–1,6 раза (894–1285 кг/га) за внесення N30–210 порівняно з варіантом без добрив. Застосування лише фосфорних і калійних добрив збільшує вихід білка до 818 кг/га або на 5%.

Посилання

Любич В.В. Селекційна цінність нових сортів тритикале ярого : збірник Уманського НУС. 2021. Вип. 97. С. 3–11.

Господаренко Г.М., Любич В.В. Динаміка вмісту азоту в рослинах сортів тритикале ярого залежно від норм і строків застосування азотних добрив. Наукові доповіді НУБіП. 2010. № 2. URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Nd/2010–2/10hhmnfa.pdf.

Darguza M., Gaile Z. The effect of crop rotation and soil tillage on winter wheat yield. Agricultural Sciences. 2020. Vol. 35. Р. 14–21.

Dekić V., Milovanović M., Popović V., Milivojević J., Staletić M., Jelić M., Perišić V. Effects of fertilization on yield and grain quality in winter triticale. Rom. Agric. Res. 2014. Vol. 31. Р. 175–183.

Nikolic O., Zivanovic T., Jelic M., Djalovic I. Interrelationships between grain nitrogen content and other indicators of nitrogen accumulation and utilization efficiency in wheat plants. Chilean J. Agric. Res. 2012. Vol. 72(1). Р. 111–116.

Terzic D., Djekic V., Jevtic S., Popovic V., Jevtic A., Mijajlovic J., Jevtic A. Effect of long term fertilization on grain yield and yield components of winter triticale The Journal of Animal & Plant Sciences. 2018. Vol. 28(3). Р. 830–836.

Любич В.В. Продуктивність сортів і ліній пшениць залежно від абіотичних і біотичних чинників. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2017. Вип. 95. С. 146–161.

Litke L., Gaile Z., Ruža A. Nitrogen fertilizer influence on winter wheat yield and yield components depending on soil tillage and forecrop. Agricultural Sciences. 2017. Vol. 2. Р. 54–61.

Obour A.K., Holman J.D., Schlegel A.J. Spring triticale forage responses to seeding rate and nitrogen application. Agrosyst Geosci Environ. 2020. Vol. 3. Р. 1–7.

Jaśkiewicz B., Szczepanek M. Amino acids content in triticale grain depending on meteorological, agrotechnical and genetic factors. Agricultural Sciences. 2018. Vol. 2. Р. 28–34.

Lalević D., Biberdžić M., Ilić Z., Milenković L., Tmušić N., Stojiljković J. Effect of cultivar and increased nitrogen quantities on some productive traits of triticale. Agriculture & Forestry. 2019. Vol. 65(4). Р. 127–136.

Babulicová M. The influence of fertilization and crop rotation on the winter wheat production. Plant Soil Environ. 2014. Vol. 60(7). Р. 297–302.

Криштопа Н.І., Богуславський Р.Л., Любич В.В. Селекційна цінність видів пшениці (м’яка, спельта, шарозерна, петропавловського) за хлібопекарськими властивостями зерна. Збірник наукових праць Уманського НУС. 2019. Вип. 94. С. 221–231.

Господаренко Г.М., Любич В.В. Реакція сортів тритикале ярого на рівень азотного живлення. Зб. наук. пр. Уманського національного університету садівництва. 2010. Вип. 72. С. 21–30.

Гамаюнова В.В., Дворецький В.Ф., Сидякіна О.В., Глушко Т.В. Формування надземної маси ярих пшениці та тритикале під впливом оптимізації їх живлення на Півдні України. Вісник Житомирського НЕАУ. 2017. № 2(61). С. 20–28.

Господаренко Г.М., Рябовол Я.С., Черно О.Д., Любич В.В., Крижанівський В.Г. Ріст і розвиток пшениці озимої у весняно-літній період вегетації залежно від умов мінерального живлення в Правобережному Лісостепу України. Вісник Уманського НУС. 2020. № 2. С. 3–8.

Єщенко В.О., Копитко П.Г., Костогриз П.В., Опришко В.П. Основи наукових досліджень в агрономії. Вінниця : ПП «ТД Едельвейс і К», 2014. 332 с.

Любич В.В. Вплив абіотичних та біотичних чинників на продуктивність сортів і ліній пшениці спельти. Вісник Полтавської ДАА. 2017. № 3. С. 18–24.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-04