Етика наукових публікацій

Редакційна колегія журналу «Вісник Уманського національного університету садівництва» керується у своїй роботі міжнародними етичними правилами наукових публікацій, що включають правила порядності, конфіденційності, нагляду за публікаціями, облік можливих конфліктів інтересів та ін. У своїй діяльності редакція слідує рекомендаціям Комітету з етики наукових публікацій (Committee on Publication Ethics) і, зокрема, "Publishing Ethics Resource Kit" видавництва Elsevier.  

Обов'язки редакторів, редакційної колегії, рецензентів журналу  

Редактори журналу повинні оцінювати інтелектуальний зміст рукописів незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних поглядів, походження, громадянства або політичних уподобань авторів. Будь-який рукопис, отриманий для рецензування, розглядається як конфіденційний документ. Редактор і редакційна колегія зобов'язуються без необхідності не розкривати інформацію про прийняті рукописи всім особам, за винятком авторів, рецензентів, можливих рецензентів, інших наукових консультантів і видавця. Всі вони зобов'язуються не використовувати без письмової згоди автора в особистих дослідженнях неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів.  Редактори, рецензенти, наукові консультанти зобов'язуються брати самовідвід від розгляду рукописів у разі наявності конфліктів інтересів внаслідок конкурентних, спільних та інших взаємодій і відносин з авторами, компаніями і, можливо, іншими організаціями, пов'язаними з рукописом.  Редакційна колегія зобов'язується приймати адекватні відповідні заходи у разі етичних претензій, що стосуються розглянутих рукописів або опублікованих матеріалів.  

Обов'язки авторів  

Автори статей повинні надавати достовірні результати виконаної роботи і об'єктивне обговорення значимості дослідження. При запиті редактора автори повинні надати всі дані, що мають відношення до рукопису.  Автори зобов'язуються надавати власну, нову (неопубліковану в інших виданнях), оригінальну роботу і у випадку використання робіт або тверджень інших авторів повинні надавати відповідні бібліографічні посилання або витримки.  Плагіат у всіх формах являє собою неетичні дії і неприйнятний.  

Автори зобов'язуються надавати статтю для розгляду тільки в журнал «Вісник Уманського національного університету садівництва». Подання одного і того ж рукопису одночасно більш ніж в один журнал сприймається як неетична поведінка і дає підставу для зняття статті з розгляду.  У разі виявлення автором істотних помилок або неточностей в публікації, автор повинен повідомити про це редактора журналу і взаємодіяти з ним з метою якнайшвидшого вилучення публікації або виправлення помилок. Якщо редактор отримав відомості від третьої сторони про те, що публікація містить суттєві помилки, автор зобов'язаний вилучити роботу або виправити помилки в максимально короткі терміни.