Тематичні розділи

Матеріали для опублікування в журналі приймаються
за такими тематичними розділами:

1. Агрономія: загальне землеробство; сільськогосподарські меліорації; агроґрунтознавство і агрофізика; агрохімія; селекція і насінництво; фізіологія рослин; мікробіологія; овочівництво; рослинництво; кормовиробництво і луківництво; гербологія; насінництво.

2. Захист і карантин рослин: фітопатологія, біохімія, гербологія, ентомологія.

3. Садівництво та виноградарство: плодівництво; виноградарство. 

4. Садово-паркове господарство.

5. Екологія: екологія, екологічна безпека.

6. Харчові технології: технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів, технологія зернових, бобових, круп'яних продуктів і комбікормів, олійних і луб'яних культур, технологія м'ясних, молочних продуктів і продуктів з гідробіонтів, технологія цукристих речовин та продуктів бродіння, технологія жирів, ефірних масел і парфумерно-косметичних продуктів, процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництва, технологія харчової продукції.

Заявлені тематичні розділи журналу не обмежують авторів у виборі теми публікації, так як при наявності цікавого, актуального матеріалу рубрикація може бути розширена.

При цьому представлений до публікації матеріал може мати найрізноманітніший характер: від постановки проблемних теоретичних питань, пропозицій розробки нових напрямків у сільськогосподарських науках до аналізу результатів конкретних наукових досліджень, а також стосовно інших проблем, що пов’язані з продовольчим забезпеченням населення.