ЗБЕРІГАННЯ НАСІННЯ ГІРЧИЦІ ЗАЛЕЖНО ВІД ТЕМПЕРАТУРИ ПОВІТРЯ ТА СОРТОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ

Автор(и)

  • І. І. Миколайко

DOI:

https://doi.org/10.32782/2310-0478-2024-1-65-69

Ключові слова:

сорт, якість насіння, енергія проростання, схожість, термін зберігання.

Анотація

Проаналізовано вплив терміну зберігання насіння гірчиці в герметичній тарі на його якість залежно від температури повітря 18–20°С і 5–6°С та сортових особливостей. З’ясовано, що в середньому за сортами при зберіганні насіння упродовж одного року як за температури повітря 18–20°С, так і за 5–6°С, енергія проростання та схожість його не знижувалися і були такими як в контролі – до закладання досліду. За зберігання упродовж двох та трьох років за температури повітря 18–20°С енергія та схожість насіння достовірно знизилися, порівняно з контролем, причому інтенсивніше знижувалася енергія проростання, ніж схожість. За три роки зберігання енергія проростання зменшилася на 8%, схожість – на 5%. Водночас за зберігання насіння гірчиці за температури повітря 5–6°С його якість – енергія проростання і схожість не втрачалися упродовж трьох років, а спостерігалася лише тенденція їх зменшення. Аналіз якості насіння за зберігання при температурі 18–20 та 5–6°С залежно від сортових особливостей виявлено, що упродовж першого року достовірного зниження енергії проростання не виявлено усіх сортів, спостерігалася лише тенденція зменшення показника за зберігання при температурі 18–20°С. За зберігання при температурі повітря 18–20°С на третій рік енергія проростання достовірно зменшилася по всіх сортах. Найбільше зниження (на 9%) цього показника порівняно з контролем було в насіння сорту Царівна Півночі, Аріадна та Підпечерецька, найменше (на 7%) – в сорту Ослава. Тривале зберігання насіння гірчиці доцільно проводити за понижених температур. Встановлено, що найбільший вплив на енергію проростання та схожість насіння гірчиці мав фактор «умови зберігання», відповідно – 51,2% та 42,7% та «термін зберігання», відповідно – 20,1% та 23,9%. Значним був вплив взаємодії факторів «умови зберігання – термін зберігання», який становив для енергії проростання 14,2%, схожості – 14,0%. Вплив інших факторів та їх взаємодія були незначними.

Посилання

Кирилюк В. П., Тимощук Т. М., Кальчук М. М. Урожайність гірчиці білої залежно від системи основного обробітку грунту та удобрення. Новітні горизонти. 2019. № 2 (75). С. 27–33.

Слісарчук М. Вирощування гірчиці білої як олійної культури. Агрономія сьогодні. 2018. UR L: https://agro-business.com.ua/ahrarni-kultury/item/ 10623-vyroshchuvannia-hirchytsi-biloi-iak-oliinoikultury. html

Поляков О., Журавель В. Перспективи вирощування гірчиці. Пропозиція. 2009. UR L: https:// propozitsiya.com/ua/perspektivi-viroshchuvannyagirchici

Томашова О. Л. Основні агротехнічні прийоми вирощування гірчиці сарептської в умовах Криму. Вісник ЦНЗ АПВ Харківської області. Харків, 2011. Вип. 10. С. 259–264.

Жуйков О.Г., Жуйков Г.Є. Роль гірчиці та продуктів її переробки у формуванні продуктового сегменту АПК України. БІЗНЕС-НАВІГАТОР. 2013. № 1 (30). С. 141–147.

Кіндрук М.О., Селіванов А.М. Генофонд інституту і як його краще зберегти. Збірник наукових праць селекційно-генетичного інституту. Вип. №1 (41). Одеса. 1999. С. 83–88.

Khal, M., Krauss N. Langzeitlagerung von Zuckerrubensaatgut nach Saatgutbehandlung. Qualitatssatgut-Prod/Ertragsbechfluss.Hall. (Saale). 1988. 3. S. 592–599.

Roberts E. H. Viability of seeds. Springer Science & Business Media, 2012. 448 S.

Каленська С.М., Новицька Н.В., Степаненко Ю.П., Столярчук Т.В., Таран В.Г., Риженко А.С., Еременко О.А. Довговічність насіння олійних культур. Вісник аграрної науки. Грудень 2017. С. 63–70. UR L: https://agrovisnyk.com/pdf/ua_2017_12_11.pdf

Скільки років зберігає схожість насіння гірчиці? UR L: https://goodwin.crimea.ua/skilki-rokivzberigaietsya- skhozhist-nasinnya-girchici/

Овсянникова К., Соколовська О. Г., Валевська Л. О. Визначення факторів, що впливають на організацію процесу зберігання дрібно насіннєвих олійних культур. Зернові продукти і комбікорми. 2018. Том 18. № 1. DOI https://doi. org/10.15673/gpmf.v18i1.889

Національний стандарт України. Насіння сільськогосподарських культур. Методи визначення якості: ДСТУ 4138-2002. К. : Держспоживстандарт України, 2002. 173 с.

Fisher R.A. Statistical methods for research workers. New Delhi: Cosmo Publications, 2006. 354 p.

Ермантраут Е.Р., Присяжнюк О.І., Шевченко І.Л. Статистичний аналіз агрономічних дослідних даних в пакеті STATI STICA 6. Методичні вказівки. К.: 2007. 55 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-18