СВІТОВЕ ВИРОБНИЦТВО Й СОРТОВІ РЕСУРСИ ДИНІ ЗВИЧАЙНОЇ (CUCUMIS MELO L.) В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • О. О. Бурковецький

DOI:

https://doi.org/10.32782/2310-0478-2024-1-12-17

Ключові слова:

диня, група стиглості, урожайність виробництво, площі.

Анотація

Сьогоденним завданням сільського господарства є забезпечення населення України якісними продуктами харчування. Будь-яка агротехнологія вирощування овочевої культури використовує в своїй основі певний сорт або гібрид. Сортові ресурси є одним з головних пріоритетів держави. Вони являють собою продукт інтелектуальної діяльності значної частини суспільства – селекціонерів, екологів, сортовипробовувачів. Цей сортимент в овочівництві дуже різноманітний. Тому, що б вірно підібрати сорт до вирощування й задовільнити вимоги виробництва ми провели аналітичні дослідження, що здійснено на основі огляду літературних джерел. У статті проаналізовано світовий ринок виробництва плодів дині та її сортові ресурси й напрями їх використання в Україні. Висвітлено результати загальносвітових площ вирощування (1,077 млн. га) за країнами, валове виробництво (28,617 млн. т), середню врожайність – 25,1 т/га, у світі та за країнами-виробниками – від 6,3 т/га до 57,6 т/га, що вказує на потребу в доборі сортів і гібридів для підвищення ефективності технології вирощування та використання біокліматичних ресурсів України для забезпечення галузі баштанництва. Проаналізовано ринок вартості експорту й імпорту за країнами, де виявлено, що найбільший дохід від експорту дині отримує Іспанія – 867,3 млн. дол. США, Мексика – 374,8 млн. дол. США та Нідерланди – 280,9 млн. дол. США, а найбільші затрати на імпорт продукції несуть Сполучені Штати Америки – 761,9 млн. дол. США, Німеччина – 507,3 млн. дол. США, Франція – 342,8 млн. дол. США та Нідерланди – 313,5 млн. дол. США. У результаті досліджень виявлено, що Нідерланди є найбільшим імпортером насіння в Україну, що також підтверджує їх значний експорт плодів дині на світовий ринок. Аналіз сортових ресурсів дині в Україні показав, що більша частка, а саме 76% сортів і гібридів іноземної селекції, в той час, як вітчизняної лише 26%. Серед загального числа сортів й гібридів дині переважають ранньостиглі, рекомендовані для Лісостепу, що зумовлено змінами умов клімату.

Посилання

Література 1. Gough R. E. Seed quality: basic mechanisms and agricultural implications (1st ed.). CRC Press, 2020. 412 P. https://doi.org/10.1201/9781003075226

Sensoy S., Ertek A., Gedik I., Kucukyumuk C. Irrigation frequency and amount affect yield and quality of field-grown melon (Cucumis melo L.). Agricultural Water Management, 2007, 88.1-3: 269-274.

Mansouri A., Mirzabe A.H., Raufi A. Physical properties and mathematical modeling of melon (Cucumis melo L.) seeds and kernels. Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences, 2017, 16.3: 218-226.

Nasrabadi H.N. Study on morphologic variation of different Iranian melon cultivars (Cucumis melo L.). African Journal of Agricultural Research, 2012, 7.18: 2764-2769.

Menglikulovich A. S., Chutbaevich, B. K., Habibullaevich A. F. Restoration of seeds fertility in order to renew the samples of vegetable crops stored in the gene pool. American Journal of Interdisciplinary Research and Development, 2022, 8: 91-95.

Лещук Н. В., Свіргун Є. В. Добір нових сортів дині (Cucumis melo L.) для формування ультрараннього врожаю на півдні України. Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин, 2006, 4: 111-118.

Пузік Л.М. Конкурентоспроможність вітчизняних сортів дині. Зб. наук. пр. ХНАУ. (Сер. «Економіка АПК і природокористування»). 2005. № 3. С. 125–132.

Колтунов В.А., Пузік Л.М. Спосіб визначення ступеня стиглості плодів дині. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2011. № 2. С. 19–20.

Пузік Л.М. Наукове обгрунтування та розробка заходів подовження строків споживання плодів гарбузових рослин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : 06.01.15. К., НУБіПУ, 2010. 40 с.

Бобось І.М. Інформаційна цінність ознак вихідного матеріалу дині. Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин, 2005, 2: 81-86.

Кубрак С. М. Оцінка сортозразків дині за господарсько-цінними ознаками. Агробіологія: зб. наук. праць. 2016. Вип 1 (124). С. 105–110.

Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні на 2023 рік UR L: https://minagro.gov.ua/file-storage/reyestr-sortivroslin (станом на 25.12.2023).

All countries: Melons, other, area harvested (hectare). UR L: https://www.tilasto.com/en/topic/ geography-and-agriculture/crop/melons/melonsother- area-harvested (дата звернення 15.01.2024).

FAO 2023. World Food and Agriculture – Statistical Yearbook 2023. Rome. UR L: https://doi. org/10.4060/cc8166en (дата звернення 15.01.2024)

Ma L., Wang Q., Zheng Y., Guo J., Yuan S., Fu A., Bai C., Zhao X., Zheng S., Wen S., Guo S., Gao L., Grierson D., Zuo J., Xu Y. Cucurbitaceae genome evolution, gene function, and molecular breeding. Horticulture Research, 2022, 9: uhab057.

Zhang H., Xuming L., Yu H., Zhang Y., Li M., Wang H., Wang D., Fu Q., Min L., Ji C., Ma L., Tang J., Li S., Miao J., Zheng H., Yi H. A high-quality melon genome assembly provides insights into genetic basis of fruit trait improvement. Iscience, 2019, 22: 16-27.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-18