АНАЛІЗ ПРОДУКТИВНОСТІ ТА ТОВАРНОЇ ЯКОСТІ ПЛОДІВ АКТИНІДІЇ В УМОВАХ ПРИЧОРНОМОР’Я УКРАЇНИ

Автор(и)

  • М. М. Цандур

DOI:

https://doi.org/10.32782/2310-0478-2023-2-50-56

Ключові слова:

актинідія, плоди, товарна якість, продуктивність, врожайність, дегустаційна оцінка

Анотація

Стаття присвячена дослідженню продуктивності та товарній цінності плодів рослин роду Actinidia Lindl. Актинідія є нетрадиційною і досить новою для України культурою, яка сьогодні набуває все більшої популярності завдяки своїм смаковим якостями, лікувальним і декоративним властивостям. У досліджені використовувались сорти актинідії французької селекції Тахі і Ісаї. Дослідження проводились впродовж 2020–2022 рр. у експериментальному насадженні ТОВ «Чорноморський альянс» Біляївського району Одеської області. Актинідія вирощувалась на шпалері за крапельного зрошення. Результати досліджень свідчать, що незалежно від року спостережень плоди сорту Тахі є більш крупнішими, рослини цього сорту мають більшу продуктивність (5,07 … 15,87 кг/рослини). Середня маса плодів актинідії сорту Тахі по роках досліджень коливалась у межах 15,32… 18,03 г, максимальна маса одного плоду сягала 18,21… 22,31 г. Плоди цього сорту отримали вищу дегустаційну оцінку (8,3 бали) ніж сорту Ісаї (7,7 бали). Встановлено, що кращий товарний вигляд і більш якісними були плоди сорту Тахі, де по рокам досліджень відповідно було віднесено до вищого (преміум) товарного сорту 53, 51 та 64% плодів. Рослини актинідії сорту Ісаї мали значно меншу продуктивність (5,02 … 13,57 кг/рослини). Середня маса плодів сорту Ісаї коливалась в межах 10,89… 13,89 г. Максимальна маса одного плоду сягала 15,22 … 18,21 г. Плоди сорту Ісаї мали дещо гірший товарний вигляд і по роках досліджень до вищого (преміум) товарного сорту було віднесено 37, 36 і 41% ягід.

Посилання

Skrypchenko N.V. Fruit characteristics of Actinidia cultivars obtained at the M. Grishko National Botanical Garden of the Ukrainian NAS in Kyiv. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Horticult. Landsc. Architect. 2016. № 2. Р. 47– 55.

Latocha P., Skrypchenko N.V. The genesis and current state of Actinidia collection in M.M. Grishko National botanical garden in Ukraine. 2017. Polish Journal of Natural Sciences. 2017. 32 (3). Р. 513–525.

Balabak A.F., Pizhyanov V.V., Polischuk V.V., Balabak O.A., Karpuk L.M., Kozachenko I.V., Denysko L. Evaluation of the Morphological and Biological, And Regenerative Capacity ofStem Cuttings of Actinidia (Аctinidia Lindl.) Cultivars, When Introduced IntoIndustrial Culture in the Right-Bank Forest-Steppe Zone of Ukraine. Annals of the Romanian Society for Cell Biology (Annals of R.S.C.B.), ISSN:1583-6258, Romania. Vol. 25, Issue 4, 2021, Pages. 4595–4603

Скрипченко Н.В. Актинідія як джерело високовітамінної продукції. Таврійський науковий вісник. 2012. № 80. Ч. 2. С. 387–391

Поліщук В.В., Балабак А.В., Пиж’янов В.В. Значення рослин актинідії (Аctinidia Lindl.) в урбанізованому середовищі з урахуванням антропоадаптивного потенціалу // Матер. ІV Міжн. інтернет-конференції «Філософія саду і садівництва в світовій культурі; джерела та новітні інтерпретації». Умань, 2020. С. 101–106.

Пиж’янов В.В., Балабак А.Ф., Перспективи вирощування інтродукованих сортів актинідії (Actinidia Lindl.) в умовах правобережного Лісостепу України. «Розвиток аграрної галузі та впровадження наукових досліджень у виробництво». Матер. Міжн. наук.-практ. конф., м. Миколаїв, МНАУ 17–19 жовтня 2018 р. Миколаїв, 2018. С. 25–26.

Zhang, Hexin, Qinyu Zhao, Tian Lan, Tonghui Geng, Chenxu Gao, Quyu Yuan, Qianwen Zhang, Pingkang Xu, Xiangyu Sun, Xuebo Liu, and et al. 2020. "Comparative Analysis of Physicochemical Characteristics, Nutritional and Functional Components and Antioxidant Capacity of Fifteen Kiwifruit (Actinidia) Cultivars–Comparative Analysis of Fifteen Kiwifruit (Actinidia) Cultivars" Foods 9, no. 9: 1267. https://doi.org/10.3390/foods9091267 (Дата звернення 20.10.2023)

Paulauskiene, Aurelija & Pranckietis, V. & Tarasevičienė, Živilė & Butkute, Vilma. Productivity of Actinidia Kolomikta Cultivars and Fruits Chemical Composition. Conference: Rural development 2009: the fourth international scientific conference Volume: 4, b. 1. URL: https://www.researchgate.net/publication/236875879_Productivity_of_Actinidia_Kolomikta_Cultivars_and_Fruits_Chemical_Composition (Дата звернення 20.10.2023)

Baranowska-Wójcik, E., & Szwajgier, D. Characteristics and pro-health properties of mini kiwi (Actinidia arguta). Horticulture, Environment, and Biotechnology. 2019. № 60, pp. 217–225.

Петренко С.О., Цандур М.М. Перша українська плантація актинідії. Овочі та фрукти: Всеукраїнський журнал. URL: https://www.pro-of.com.ua/persha-ukra%D1%97nska-plantaciyaaktinidi%D1%97/ (Дата звернення 20.10.2023)

Методика проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин на придатність до поширення в Україні. Затв. Нак. Мін. агрополітики та продовольства України 12 грудня 2016 року № 540 URL: https://sops.gov.ua/uploads/page/5a5f413bb9be6.pdf (Дата звернення 20.10.2023)

ДСТУ 8571:2015 Актинідія свіжа. Технічні умови. URL: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=71726 (Дата звернення 20.10.2023)

ДСТУ ISO 5495:2005. Дослідження сенсорне. Методологія. Метод парного порівняння (ISO 5495:1983, IDT). URL: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=92871 (Дата звернення 20.10.2023)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-13