РОСЛИННІ ЗАЛИШКИ ЗМІШАНИХ ПОСІВІВ ЯК ФАКТОР ПОЛІПШЕННЯ ПОЖИВНОГО РЕЖИМУ ҐРУНТУ

Автор(и)

  • А. О. Січкар
  • Л. В. Вишневська
  • С. В. Рогальський
  • В. С. Кравченко
  • Р. М. Притуляк

DOI:

https://doi.org/10.32782/2310-0478-2023-2-27-31

Ключові слова:

кореневі і стерньові залишки, азот, фосфор, калій, кукурудза, буркун білий, соя, боби кормові, змішані посіви

Анотація

У статті наведено результати трирічного дослідження вмісту кореневих і стерневих залишків у ґрунті та наявність в них поживних речовин – азоту, фосфору, калію після збирання кукурудзи, кукурудзи з буркуном, кукурудзи з кормовими бобами, кукурудзи молочно-воскової стиглості з соєю у фазу блискучих бобиків сої, повної стиглості кормових бобів з міжряддями 45 см та 70 см. На дослідній ділянці після збору попередника проводили зяблеву оранку на глибину 25 см. У міру підсихання гребенів, проводили ранньовесняне боронування в два сліди боронами ЗБСС – 1,0 з подальшою культивацією на глибину 6–8 см. Вносили мінеральні добрива N120P60K90. Фосфорні та калійні добрива вносили восени під оранку ґрунту, азотні – навесні під культивацію. Для сівби використовували насіння середньораннього гібриду кукурудзи Кадр 267 МВ, середньораннього сорту сої Київ- ська 27, середньостиглого сорту однорічного буркуну білого Херсонський сувенір, скоростиглого сорту кормових бобів Оріон. Норми висіву в змішаних та одновидових посівах становили: кукурудзи 25 кг/га, буркуну білого 10 кг/га, бобів кормових 80 кг/га, сої 30 кг/га. Дослідженнями встановлено значні прирости накопичення органічних залишків у змішаних посівах кукурудзи із соєю (0,36–0,40 т/га) та кукурудзи із буркуном білим (0,42–0,44 т/га). Аналіз накопичення в органічних залишках поживних елементів показав, що вміст азоту на ділянках після змішаних посівів кукурудзи на силос з буркуном знаходився у межах 85,8–87,4 кг/га, з соєю – 83,7–85,7 кг/ га порівняно з одновидовими посівами кукурудзи в контролі – 54,3–55,7 кг/га. Спостереження показали, що вміст фосфору на ділянках після змішаних посівів кукурудзи на силос із буркуном підвищився та знаходився у межах 20,8–21,6 кг/га, із соєю – 20,1–20,9 кг/га порівняно з одновидовими посівами кукурудзи в контролі 16,8–17,4 кг/га. Вище був також і вміст калію в органічних залишках змішаних посівів кукурудзи на силос з буркуном і знаходився в межах 60,3–62,1 кг/га, із соєю – 58,6–60,1 кг/га порівняно з одновидовими посівами кукурудзи в контролі 53,1–54,1 кг/га.

Посилання

Демидась Г. І., Ямкова В. В. Зміна продуктивності злаково-бобових сумішок на зелену масу залежно від густоти їх посіву. Корми і кормовиробництво. 2011. Вип. 69. С. 152–156.

Зінченко О. І., Демидась Г. І., Січкар А. О. Кормовиробництво : навчальне видання. 3-є вид., доп. і перероб. Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. С. 376–387.

Зінченко О. І., Салатенко М. А., Білножко М. А. Рослинництво : підручник ; за ред. О. І. Зінченка. Умань : Сочінський М.М., 2016. 612 с.

Каленська С. М., Дмитришак М. Я., Демидась Г. І. Рослинництво з основами кормовиробництва : підручник. Вінниця : Нілан ЛТД, 2013. 650 с.

Лихочвор В. В., Петриченко В. Ф. Рослинництво. Сучасні інтенсивні технології вирощування основних польових культур : навч. посіб. Львів : Українські технології, 2006. 730 с.

Рогальський С. В., Січкар А. О., Вишневська Л. В., Кравченко В. С., Гончар В. В. Продуктивність гібридів кукурудзи за різної густоти стояння рослин в південній частині Правобережного Лісостепу. Актуальні питання сучасної агрономічної науки : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 15 листоп. 2017 р. Київ : Основа, 2017. С. 102–103.

Січкар А. О., Рогальський С. В., Вишневська Л. В., Климович Н. М. Змішані посіви кукурудзи на силос з високобілковими компонентами в Правобережному Лісостепу. Вісник Уманського національного університету садівництва. Умань, 2018. № 2. С. 17–20.

Січкар А. О., Рогальський С. В., Вишневська Л. В., Кононенко Л. М., Кравченко В. С. Продуктивність змішаних та одновидових посівів на зелений корм. Актуальні питання сучасної агрономічної науки : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 15 листоп. 2017 р. Київ : Основа, 2017. С. 111–112.

Insani N., Nompo S., Natsir A. Growth characteristics of the corn crop planted with mixed crop planting system with Arachis pintoi. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2020. 492(1). 012023. Doi:10.1088/1755-1315/492/1/012023.

Ozlu E., Kumar,S., Arriaga, F. Responses of Long-Term Cattle Manure on Soil Physical and Hydraulic Properties under a Corn–Soybean Rotation at Two Locations in Eastern South Dakota. Soil Science Society of America Journal. 2019. 10(2136). Doi:10.2136/sssaj2019.03.0077.

Spencer G., Krutz L., Locke M., Gholson D., Bryant C., Mills B., Henry W., Golden B. Corn productivity and profitability in raised, stale seedbed systems with and without cover crops. Crop, Forage & Turfgrass Management. 2021. 8(1). Doi:10.1002/cft2.20142.

World reference base for soil resources 2014 International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps. 2015. 203. URL: https://www.fao.org/soils-portal/data-hub/soilclassification/world-reference-base/en/

Грицаєнко З. М., Грицаєнко А. О., Карпенко В. П. Методи біологічних та агрохімічних досліджень рослин і грунті. Київ.:Нічлава, 2003. 320 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-13