ФІЗИЧНИЙ СТАН ЧОРНОЗЕМУ ОПІДЗОЛЕНОГО ЗА МІНІМАЛІЗАЦІЇ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ

Автор(и)

  • В. О. Єщенко
  • Ю. І. Накльока
  • Г. В. Коваль

DOI:

https://doi.org/10.32782/2310-0478-2023-2-13-19

Ключові слова:

оранка, плоскорізне розпушування, глибина обробітку, структурність, щільність, пористість, зволоженість, чорнозем опідзолений

Анотація

В стаціонарному досліді на чорноземі опідзоленому вивчався фізичний його стан при заміні оранки в системі зяблевого обробітку плоскорізним розпушуванням на різну глибину під ярі культури п’ятипільної сівозміни: ячмінь – соя – ріпак – пшениця – льон олійний. Досліджено, що вміст агрономічно цінної фракції структурних агрегатів на фоні плоскорізного обробітку порівняно з оранкою був не нижчий. У середньому по сівозміні за 2012–2017 рр. встановлена тенденція до підвищення цього показника в шарі ґрунту 0–30 см за плоскорізного розпушування у порівнянні з оранкою на 0,9–1,2 %. Зменшення глибини обох заходів обробітку мало відвідбивалось на структурності ґрунту. Щільність ґрунту в шарі 0–30 см за обох шляхів мінімалізації основного зяблевого обробітку мала лише тенденцію до зростання, але при цьому вона під жодною культурою не виходила за межі оптимальності, тобто не були вищим за 1,30 г/см3. Загальна пористість орного шару ґрунту на початок вегетації вирощуваних культур від заміни різноглибинної оранки таким же плоскорізним розпушуванням в абсолютному виразі дещо зменшувалась, залишаючись у межах задовільних параметрів для цього показника. І якщо на початок вегетації різниця в загальній пористості в середньому для всіх вирощуваних в сівозміні культур не перевищувала відповідно 1,7; 11,6 і 1,5 %, а на середину вегетації вона була ще меншою – відповідно 0,9; 1,0 і 0,7 %. Ні заміна полицевого обробітку безполицевим, ні зменшення обох способів основного обробітку практично не позначались на весняних запасах доступної вологи в метровому шарі ґрунту. Так, на початок вегетації ячменю, сої, ріпаку, пшениці і льону олійного найбільша різниця між запасами доступної вологи в метровому шарі не перевищувала по варіантах обробітку відповідно 1,5; 0,3; 1,1; 1,5 і 1,9 мм, на середину вегетації – відповідно 5,2; 8,1; 5,4; 4,3 і 5,6 мм і на кінець вегетації відповідно 5,6; 4,7; 5,2; 1,7 і 4,5 мм.

Посилання

Бінерт Б. Вплив способів обробітку ґрунту на його структурно-агрегатний склад і урожайність ячменю ярого. Вісник Львівського національно аграрного університету. 2008. № 12 (2). С. 38–41.

Бінерт Б., Шувар І. Вплив способів обробітку та гербіциду на водно-фізичні показники ґрунту і продуктивність ячменю ярого в умовах західного Лісостепу. Вісник Львівського національно аграрного університету. 2008. № 12 (2). С. 22–26.

Войцехівська О.С. Вплив систем основного обробітку ґрунту і удобрення в коротко ротаційних сівозмінах на урожайність ячменю озимого в південному Степу України: автореф. дис. … канд. с.-г. наук: 06.01.01 – загальне землеробство. Київ, 2013. 20 с.

Литвиненко І.В. Відтворення родючості ґрунту в агроценозі кукурудзи за екологізації землеробства в Правобережному Лісостепу України: автореф. дис. … канд. с.-г. наук: 06.01.01 – загальне землеробство. Київ, 2012. 20 с.

Найдьонова В.О. Вплив основного обробітку ґрунту та інокуляції насіння на продуктивність сої на зрошуваних землях півдня України: автореф. дис. … канд. с.-г. наук: 06.01.12 – сільськогосподарської меліорації. Херсон, 2016. 20 с.

Оленюк А.М. Обробіток ґрунту, удобрення і догляд за посівами цукрових буряків з елементами біологізації землеробства в Південно-західному Лісостепу України: автореф. дис. … канд. с.-г. наук: 06.01.01 – загальне землеробство. Дніпропетровськ, 2009. 20 с.

Павлишак Я.Я., Бегей С.С. Вплив основного обробітку ґрунту на врожайність озимої пшениці в умовах Прикарпаття. Вісник Черкаського інституту агропромислового виробництва. 2010. Вип. 10. С. 170–173.

Панченко О.Б. Відтворення родючості чорнозему типового залежно від систем основного обробітку ґрунту і удобрення в зерно просапній сівозміні Правобережного Лісостепу України:автореф. дис. … канд. с.-г. наук: 06.01.01 – загальне землеробство. Київ, 2016. 26 с.

Ременюк Ю.О. Продуктивність ланки сівозміни за різних обробітків ґрунту в умовах Лісостепу України: автореф. дис. … канд. с.-г. наук: 06.01.01 – загальне землеробство. Київ, 2009. 22 с.

Черячукін М.І. Наукове обґрунтування та розроблення заходів основного обробітку ґрунту в загальних системах землеробства Правобережного Степу України: автореф. дис. доктора с.-г. наук: 06.01.01 – загальне землеробство. Київ, 2016. 51 с.

Ятчук Б.Я. Вплив основного обробітку сірого лісового ґрунту на його родючість та продуктивність культур сівозміни у Лісостепу України: автореф. дис. … канд. с.-г. наук: 06.01.01 – загальне землеробство. Чабани, 2010. 21 с.

Яценко С.В. Вплив ґрунтозахисних технологій на протиерозійну стійкість та родючість чорнозему типового сильнозмитого: автореф. дис. … канд. с.-г. наук: 06.01.01 – загальне землеробство. Київ, 2008. 12 с.

Kovar S., Kovaricek P., Novak P., Kroulik M. The effect of soil tillage technologies on the surface of the infiltration speed of water into the soil. Agronomy Research 2016. 14 (2). Р. 434–441.

Romaneckas K., Romaneckien R., Sarauskis E, Pilipavicius1 V., Sakalauskas A. The effect of conservation primary and zero tillage on soil bulk density, water content, sugar beet growth and weed infestation. Agronomy Research. 2009. 7(1). P. 73–86.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-13