ДІАГНОСТИКА СТАНУ ДЕНДРОФЛОРИ СТУДМІСТЕЧКА УМАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ САДІВНИЦТВА В УМОВАХ ЗМІН КЛІМАТУ

Автор(и)

  • Т. В. Мамчур
  • М. І. Парубок

DOI:

https://doi.org/10.32782/2310-0478-2023-2-83-99

Ключові слова:

зелені насадження, фенологічні фази, дендрофлора, діагностика стану рослин, зміни клімату, озеленення, гербарний зразок

Анотація

У статті викладено результати аналізу діагностичного стану зелених насаджень студмістечка Уманського національного університету садівництва, м. Умань, Черкаська обл., з урахуванням фенологічних спостережень за 2021-2023 рр. Вивчено та проаналізовано таксономічний склад дендрофлори, встановлено вік, кількість інтродукованих та аборигенних видів. Охарактеризовано сучасний стан насаджень, встановлено їх групи за ознаками декоративності на трьох частинах території: лісопаркова зона ботанічного розсадника кафедри біології, дендрарій центральної частини університету та «Версаль» біля адміністративної будівлі. Проведено аналіз термінів проходження фенологічних фаз у дерев та кущів, які зростають у даних умовах, що вказує на їх успішну акліматизацію в об’єктах озеленення. Обґрунтовано їх життєвість в умовах змін клімату. Виділено основні фенофази, які відмічалися під час спостережень. Розглянуто наслідки антропогенного навантаження на життєвість зелених насаджень. Представлено аналіз росту і розвитку в умовах створеного ландшафтного об’єкту. Зібрано та представлено фотоматеріал спостережень, відібрано гербарні зразки досліджуваних рослин у різні періоди вегетації (в безлистому, у листвяному та квітучому стані), що увійшли до фонду гербарію (UM). Таким чином, зібраний матеріал може бути використано у дослідженнях певного таксону в даних умовах, який пов’язано з одного боку з біологічними дослідженнями, з іншого з дендрологічними та екологічними. Також має перспективи з вивчення під час навчального процесу та впровадження в садово-паркові об’єкти в умовах урбанізованих територій. Гербарні збори поповнять історичне надбання університету, які стануть науковим матеріалом із вивчення інтродукції рослин.

Посилання

Білоус В. І. Садово-паркове мистецтво: коротка історія розвитку та методи створення художніх садів. Київ: Науковий світ, 2001. 299 с.

Вітенко В. А., Козаченко І. В. Таксономічний склад деревних рослин адміністративної території Уманського національного університету садівництва. Збірник наук.-техн. пр. НЛУУ. Львів, 2009. Вип. 23.2. С. 36–40.

Гідрометеорологічні бюлетні Черкаського обласного центру з гідрометеорології. E-mail: cgm@ck.ukrtel. net.

Голобородько К. К., Русинов В. І., Селютіна О. В. Інвазійні молі-строкатки (Gracillaridae Stainton, 1854) фауни ботанічного саду

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. Том 47 (2018). С. 86–91. DOI: https://doi.org/10.15421/441812

Голуб Н. П., Іщук Л. П., Величко Ю. А. Декоративні рослини Уманського державного аграрного університету. Дерева, кущі, ліани: монографія. Умань: ВІЗАВІ, 2009. 207 с.

Гончаренко Я. В., Леонтьєв Д. В. Особливості впливу температурних умов на терміни початку квітування представників роду Magnolia L. і Forsythia Vahl. в умовах ботанічного саду ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Біологія та валеологія. 2018. № 20. С. 17–20. doi.org/10.5281/zenodo.2543509

Дендрофлора України. Дикорослі та культивовані дерева й кущі. Голонасінні: Довідник / Кол. авт.: Кохно М. А., Гордієнко В. І., Захаренко Г. С. [та ін.]; за ред. М. А. Кохна, С. І. Кузнєцова. Київ: Вища школа, 2001. 207 с.

Дендрофлора України. Дикорослі та культивовані дерева й кущі. Покритонасінні. Ч. I.: Довідник / Кол. авт.: Кохно М. А., Пархоменко Л. І., Зарубенко А. У. [та ін.]; за ред. М. А. Кохна. Київ: Фітосоціоцентр, 2002. 448 с.

Дендрофлора України. Дикорослі та культивовані дерева й кущі. Покритонасінні. Ч. II.: Довідник / За ред. М. А. Кохна, Н. М. Трофименко. Київ: Фітосоціоцентр, 2005. 716 с.

Дубчак М. Ю. Фенологія видів роду Exochorda Lindl. в умовах міста Києва. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. 2011. Вип. 164. Ч. 3. С. 171–177.

Інструкція з технічної інвентаризації зелених насаджень у містах та селищах міського типу України. Держжитлокомунгосп, Київ, 2001. 26 с.

Калініченко O. A. Декоративна дендрологія: навч. посібник. Київ: Вища школа, 2003. 199 с.

Каталог рослин дендрологічного парку «Софіївка» НАНУ. Довідковий посібник / За ред. І. С. Косенка. Умань. 2000. 160 с.

Ковальчук Н. П., Пуць В. С., Ольховський В. О. Аналіз стану дендрофлори Волинської області. Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів. 2020. № 22. С. 175–185.

Ковальчук Н. П. Еколого-біологічні проблеми зелених насаджень м. Луцька: Монографія. Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2011. 188 с.

Колєнкіна М. С. Стан липи дрібнолистої (Tilia cordata Mill.) у зелених насадженнях міста Харкова (за даними весняного обстеження). Науковий вісник НЛТУ України. 2020, т. 30, № 5. С. 25–30.

Кохно М. А. Каталог дендрофлори України. Київ: Фітосоціоцентр, 2001. 72 с.

Кучерявий В. П. Озеленення населених місць: підручник. Львів: Світ, 2005. 456 с.

Мамчур Т. В., Чорна Г. А., Парубок М. І., Свистун О. В., Михайлова Н. В. Біля витоків ботанічного розсадника Уманського національного університету садівництва: монографія / За ред. В. П. Карпенка. Умань: ВПЦ «Візаві». 2023. С. 452.

Мамчур Т. В., Чорна Г. А., Парубок М. І., Свистун О. В., Михайлова Н. В. Каталог рослин ботанічного розсадника Уманського національного університету садівництва / За ред. В. П. Карпенка. Умань: ВПЦ «Візаві». 2023. С. 177–201.

Методичні рекомендації щодо обліку зелених насаджень у населених пунктах України. В: Наказ Міністерства будівництва, архітектури, та житлово-комунального господарства України № 386 від 22.11.2006 р. Київ, 2006. 12 с.

Недвига М. В. Морфологічні критерії та генезис сучасних ґрунтів України: навч. посібник. Київ: Сільгоспосвіта, 1994. 344 с.

Роговський С. В. Сучасні проблеми створення та утримання зелених насаджень у населених пунктах України. Науковий вісник НЛТУ України. 2019, т. 29, № 1. С. 9–15. DOI: https://doi.org/10.15421/40290101

Роговський С. В., Крупа Н. М. Сучасний стан деревних насаджень на контрактовій площі Києва та перспективи їх реконструкції. Науковий вісник НЛТУ України, 2018, т. 28 № 7. С. 60–65. DOI: https://doi.org/10.15421/40280713

Шлапак В. П., Тисячний О. П., Вітенко В. А., Коваль С. А., Масловата С. М. Таксономічний склад деревних і кущових насаджень Уманського національного університету садівництва. Науковий вісник НЛТУ України, 2019, т. 29, № 7. C. 9–12. DOI: https://doi.org/10.15421/40290701

International project. URL: https://biology.udau.edu.ua/ua/international-project.html. Дата звернення 03.10.2023.

Plants of the World Online. URL: https://powo.science.kew.org/. Дата звернення 03.10.2023.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-13