РІСТ І ВРОЖАЙНІСТЬ ДЕРЕВ ЯБЛУНІ СОРТУ ЧЕМПІОН АРНО ЗАЛЕЖНО ВІД ОПТИМІЗОВАНОГО УДОБРЕННЯ

Автор(и)

  • Р. В. Яковенко
  • І. М. Трушев

DOI:

https://doi.org/10.32782/2310-0478-2023-2-64-70

Ключові слова:

яблуня, удобрення, позакореневе підживлення, ріст дерев, урожайність

Анотація

Внесення добрив – потужний спосіб регулювання продуктивності насаджень яблуні. Раціональне мінеральне живлення активізує фотосинтез, процеси росту, закладання й диференціацію генеративних бруньок, сприяє одержанню регулярних високих врожаїв, підвищенню якості плодів і зимостійкості плодових дерев. Є однією з основних складових частин інтенсивних технологій вирощування насаджень плодових культур. У період інтенсивного росту дерев, коли вони нарощують велику вегетативну масу і для цього поглинають велику кількість поживних речовин, часто виникає потреба у внесенні добрив, але не завжди в інтенсивному саду є можливість провести цей захід. Тому, за допомогою позакореневого підживлення можна покращити живлення плодових рослин. Розглянуто результати досліджень впливу ґрунтового удобрення та позакореневого підживлення на ростові показники та врожайність яблуні сорту Чемпіон Арно на чорноземі опідзоленому в Правобережному Лісостепу України. Дослідження проводили в 2021–2022 рр. у дослідному яблуневому саду Уманського національного університету садівництва. Об'єктом досліджень були різні схеми удобрення та підживлення дерев яблуні сорту Чемпіон Арно на підщепі ММ-106. Впродовж років досліджень встановлено, що приріст діаметра штамбу дерев змінювався від 10,7 до 16 мм і в значно залежав від удобрення. Середній приріст пагонів на ділянках усіх досліджуваних варіантів удобрення перевищував контрольні на 12 % за ґрунтового удобрення, 15 ‒ позакореневого підживлення і 33 % за внесення біостимулятора на фоні удобрення позакоренево азотом і бором навесні та восени за оптимізованого ґрунтового живлення. Подібна тенденція прослідковується і з показником сумарної довжини приросту залежно від досліджуваних варіантів. У середньому за роки дослідження врожайність дерев на оптимізованому фоні удобрення на 5 % перевищувала виробничий і на 32 % абсолютний контроль. Позакореневе підживлення азотом і бором, на даному фоні, навесні та восени з внесенням біостимулятора-антистресанта, сприяло підвищенню врожайності на 21 % порівняно з контролем (обробкою дерев водою).

Посилання

Мельник І. О., Мельник О. В. Весняне удобрення яблуні. Новини садівництва. 2006. № 2. С. 14–16.

Копитко П. Г. Удобрення плодових і ягідних культур. Київ: Вища школа, 2001. 205 с.

Chou S., Chen B., Chen J., Wang M., Wang S., Croft H., Shi Q. Estimation of leaf photosynthetic capacity from the photochemical reflectance index and leaf pigments. Ecol. Indic. 2020. Vol. 110. P. 105867. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2019. 105867.

Atay E., Crété X., Loubet D., Lauri P. E. Effects of different crop loads on physiological, yield and fruit quality of ‘JoyaTM’apple trees: High crop load decreases maximum daily trunk diameter and does not affect stem water potential. International Journal of Fruit Science. 2021. Vol. 21(1). P. 955–969. DOI:10.1080/15538362.2021.19519 22 (date of access: July 2021).

Dorigoni A., Micheli F. The fruit wall: are tall trees really necessary European fruitgrowers magazine. 2015. № 6. Р. 10–13.

Kers M. Mehr вlütenknospen durch licht reflektierende еxtenday – folie.European fruitgrowers magazine. 2010. № 7. P. 18–19.

Ямковий В. І. Продуктивність яблуні залежно від застосування мікродобрив «УА Росток». Садівництво по-українськи. 2016. № 2. С. 14–16.

Кондратенко П. В., Бублик М. О. Методика проведення польових досліджень з плодовими культурами. Київ, 1996. 95 с.

Єщенко В., Копитко П., Костогриз П., Опришко В. Основи наукових досліджень в агрономії: підручник. Вінниця: ПП «ТД Едельвейс і К», 2014. 332 с.

Чебан С. Д. Особливості росту і плодоношення яблуні на підщепі мм106 в правобережному лісостепу України залежно від норми та способів застосування азотних добрив : автореф. дис… канд. с.-г. наук: 06.01.07. Умань, 2005. 10 с.

Копитко П. Г., Яковенко Р. В., Петришина І. П. Дослідження з оптимізації мінерального живлення в насадженні груші. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. 2013. Вип. 83. С. 101–106.

Яковенко Р.В. Основи підвищення продуктивності яблуні і груші за оптимізованого удобрення : дис. … д-ра с.-г. наук : 06.01.07. Умань, 2022. 267 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-13