ОЦІНКА БІОМЕТРИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ШПИНАТУ ГОРОДНЬОГО ЗА ВИРОЩУВАННЯ В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • О. І. Улянич
  • К. М. Шевчук
  • І. О. Кучер

DOI:

https://doi.org/10.32782/2310-0478-2023-2-32-37

Ключові слова:

шпинат городній, сорт, дата сівби, площа листка, площа листків

Анотація

У статті обґрунтовано та досліджено процес формування біометричних показників шпинату городнього з використанням різних строків сівби в Південному Степу України. Для дослідження були використані польові, статистичні, розрахунково-аналітичні та лабораторні методи. Досліджувалися сорти Фантазія і Малахіт. Вивчали поведінку рослин після шести строків сівби. Біометричні показники шпинату городнього, а саме, висоту рослин, площу листкової пластинки та загальну площу листків на гектарі, досліджували у упродовж вегетаційного періоду. За контроль обрано сорт Фантазія та сівба в 1 декаді квітня. Спостереження, що були проведені у 2019–2021 рр. показали, що ранній строк сівби у ІІІ декаді квітня, ІІ декаді травня та ІІ декаді червня, виявились більш сприятливим для сорту Фантазія, оскільки на одній рослині утворилась більша кількість листків – 5,7–6,0 шт/росл. За пізніх строків посіву, а також за посіву в І декаду квітня спостерігалося істотно менша кількість листків – 5,0–5,2 шт/росл. У сорту Малахіт кількість листків варіювала слабко не зважаючи на різні строки посіву і знаходилась в межах від 5,0 до 5,4 шт/росл. Дослідження показали, що рослини шпинату мали більшу листкову поверхню (114,2–127,7 см2) у ранні строки сівби. Рослини, які висівали в серпні, мали меншу площу листкової поверхні – 86,0–106,2 см2. Нами встановлено також, що більшу площу листка рослини шпинату городнього сформовують у разі помірної температури під час росту у фазу формування розетки та сівби починаючи з ІІІ декади квітня по ІІ декаду червня. У сорту Фантазія загальна площа листків збільшувалася і, залежно від строку, становила від 1,57 тис. м2/га до 1,72 тис. м2/га а у досліджуваного сорту Малахіт – від 1,71 тис. м2/га до 1,73 тис. м2/га. В свою чергу найвищі показники у фазу технічної стиглості отримано за висіву у ІІІ декаду квітня та ІІ декаду травня. І у контрольного сорту Фантазія площа листків збільшувалася від 31,1 до 33,4 тис. м2/га та у сорту Малахіт діапазон площі листків був ширший та становив від 30,8 до 32,2 тис. м2/га. Високу урожайність товарної зеленої маси шпинату вирощено у результаті сівби у ІІІ декаді квітня та ІІ декаді травня і у сорту Фантазія вона досягла 22,9–23,0 т/га, у сорту Малахіт – 23,3–23,9 т/га. В ході досліджень було виявлено сильну позитивну кореляційну залежність між масою рослин та кількістю листків (r = 0,98), а також між урожайністю шпинату та масою рослин (r = 0,91). Такий спосіб посіву шпинату городнього в різний час можна рекомендувати фермерам і одноосібникам, які вирощують овочі, щоб продовжити період отримання свіжої зелені з ранньої весни – з третьої декади квітня до кінця вересня, а у деякі роки – до середини жовтня.

Посилання

Ambani R. Mudau А., Hintsa T., Araya & Fhatuwani N., Mudau А. The quality of baby spinach as affected by developmental stage as well as postharvest storage conditions. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B Soil & Plant Science, 69:1. 2018. P. 26–35. DOI:10.1080/09064710.2018.1492009.

Бондаренко Г.Л., Яковенко К.І. Методика дослідної справи в овочівництві та баштанництві. Харків. Основа. 2001. 369 с.

Carillo P., Colla G., Fusco G.M., Dell’Aversana, E. El-Nakhel, C., Giordano M., Pannico A., Cozzolino E., Mori M., Reynaud H. et al. Morphological and Physiological Responses Induced by Protein Hydrolysate-Based Biostimulant and Nitrogen Rates in Greenhouse Spinach. Agronomy. 2019. 9:450. doi: 10.3390/agronomy9080450.

Carla Pereira, Maria Inês Dias, Spyridon A. Petropoulos and athe. The Effects of Biostimulants, Biofertilizers and Water-Stress on Nutritional Value and Chemical Composition of Two Spinach Genotypes (Spinacia oleracea L.). Molecules. 2019. Dec; 24(24): 44–94. doi: 10.3390/molecules 24244494.

Choyo Tai, Yuji Sawada, Junichi Masuda, Yoichiro Fukao. Scientia Horticulturae. Volume 273. 2021. doi.org/10.1016/j.109603.

Conte A., Conversa G., Scrocco C., Brescia I., Laverse J., Elia A., M.A. Del Nobile. Influence of growing periods on the quality of baby spinach leaves at harvest and during storage as minimally processed produce. Postharvest Biology and Technology. Volume 50. Issues 2. 2008. Pages 190–196. doi.org/10.1016/j.postharvbio.2008.04.003.

Golubkina N.A., Kosheleva O.V., Krivenkov L.V., Dobrutskaya H.G., Nadezhkin S., Caruso G. Intersexual differences in plant growth, yield, mineral composition and antioxidants of spinach (Spinacia oleracea L.) as affected by selenium form. Scientific Horticultion. (Amsterdam). 2017. 225:350–358. doi: 10.1016/j.scienta.2017.07.001.

Господаренко Г. М., Єщенко В. О., Полторецький С. П. та ін. Системи технологій в рослинництві. Умань. Сочінський. 2008. 368 с.

Корнієнко С.І., Хареба В.В., Хареба О.В., Позняк О.В. Особливості технології вирощування нетрадиційних овочевих культур. Вінниця. Нілан-ЛТД. 2015. 133 с.

Kulkarni M.G., Rengasamy K.R.R., Pendota S.C., Gruz J., Plačková L., Novák O., Doležal K., Van Staden J. Bioactive molecules derived from smoke and seaweed Ecklonia maxima showing phytohormone-like activity in Spinacia oleracea L. N. Biotechnol. 2019. 48:83–89. doi: 10.1016/j.nbt.2018.08.004.

Хареба В. В., Корнієнко С. І., Хареба О. В., Позняк О. В., Унучко О. О. Малопоширені овочеві рослини. Харків: Плеяда. Ч. 2. 2012. 44 с.

Улянич О. І. Зеленні та пряносмакові овочеві культури. Київ: Дія. 2004. 167 с.

Улянич О.І., Хареба В.В., Ковтунюк З.І. та ін. Малопоширені овочеві рослини. Ч. І. Київ: Аграрна наука. 2015. 164 с.

Улянич О.І., Вдовенко С.А., Ковтунюк З.І. та ін. Біологічні особливості і вирощування малопоширених овочів. Умань: Візаві. 2018. 280 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-13