Поточний номер

№ 1 (2024): Вісник Уманського національного університету садівництва
Опубліковано: 2024-04-18
Переглянути всі випуски

Шановні відвідувачі! Вітаємо Вас на офіційному сайті журналу 
«Вісник Уманського національного університету садівництва»!

Україна є однією з  провідних держав-постачальників сільськогосподарської продукції на світовий продовольчий ринок. Тому надзвичайно важливого значення набуває створення сприятливих умов не лише для виробництва, але й для науково-технологічних розробок в даній галузі. Стрімкий розвиток науки та технологій в сучасному світі вимагають створення адекватних механізмів не лише для генерування самих ідей, але й для поширення їх між науковцями та практиками. Тому «Вісник Уманського національного університету садівництва» слугуватиме платформою для обміну науковими досягненнями в галузі сільського господарства для вітчизняних та іноземних вчених, що дозволить їм не лише бути в курсі останніх досягнень сільськогосподарської науки, а й активно залучатися до їх обговорення.

На даний час  «Вісник Уманського національного університету садівництва» перебуває тільки на початку тривалого та продуктивного шляху, проте маємо надію, що він стане одним з провідних видань та буде корисним як для наукової спільноти так і для аграрного бізнесу не лише України, а й інших держав світу.

Мета журналу - наукове забезпечення розвитку теорії і практики сільськогосподарських наук.

Рік заснування: 2001.

Засновник журналу: Уманський національний університет садівництва

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №17575-6425 ПР 04.03.2011.

ISSN 2310-0478 (Online), 2310-046X (Print)

Галузь науки: сільськогосподарські науки.

Періодичність журналу – 2 рази на рік.

Мова видання:  українська, англійська (змішаними мовами).

На підставі наказу Міністерства освіти і науки України № 975 від 11.07.2019 р. (додаток 7) журнал внесений до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») у галузях Природничі науки (101 – Екологія), Виробництво та технології (181 – Харчові технології), Аграрні науки та продовольство (201 – Агрономія, 202 – Захист і карантин рослин, 203 – Садівництво та виноградарство, 206 – Садово-паркове господарство).

Реєстрація суб’єкта у сфері друкованих медіа: Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення No 1762 від 23.05.2024 року. Ідентифікатор медіа R30-04659

Наш журнал розміщений у таких міжнародних базах: базі даних Ulrich's Periodicals Directory американського видавництва Bowker, Index Copernicus, Google Scholar, OpenDOAR, ROAD.

Головний редактор: Карпенко В.П., доктор сільськогосподарських наук, професор.

Технічний секретар: Мальований М.І., доктор економічних наук, доцент.