Порядок рецензування статей

Рукописи, що надходять до журналу, направляються за профілем наукового дослідження членам редакційної ради чи іншим експертам за наявності позитивного відгуку головного редактора. Основними критеріями оцінки рукописи головним редактором є: оригінальність змісту, висока якість, наукова строгість і інтерес для широкої аудиторії читачів.

При необхідності, за рішенням головного редактора до рецензування можуть залучатися сторонні фахівці, які мають вчені ступені і (або) вчені звання.

Не рецензуються статті членів редакційної ради журналу, написані одноосібно або у співавторстві.

До рецензування, як правило, не залучаються фахівці, що працюють в тому ж закладі, де виконана робота.

Рецензентам повідомляють про те, що надіслані ним рукописи є приватною власністю авторів і відносяться до відомостей, що не підлягає розголошенню.

Рецензенту не дозволяється робити копії статей для своїх потреб.

Автору рецензованої роботи надається можливість ознайомитися з текстом рецензії.

Якщо в рецензії на цю статтю є вказівка ​​на необхідність її виправлення, то вона направляється автору на доопрацювання. У цьому випадку датою надходження до редакції вважається дата повернення доопрацьованій статті.

У разі незгоди з думкою рецензента автор статті має право надати аргументовану відповідь до редакції журналу. Стаття може бути спрямована на повторне рецензування або на узгодження в редакційну колегію.

Рішення про доцільність публікації після рецензування приймається головним редактором, а при необхідності - редакційною колегією в цілому.

Академічна доброчесність

Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.