ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ ВЕДЕННЯ КУЩІВ НА ВИНОГРАДНИКАХ В УМОВАХ СТЕПУ

Автор(и)

  • А. В. Штірбу
  • В. В. Власов

DOI:

https://doi.org/10.32782/2310-0478-2023-2-57-63

Ключові слова:

виноград, кущ, система ведення, урожайність, трудомісткість

Анотація

Мета. Кількісна та якісна оцінка дії параметрів кущів на врожай винограду та обґрунтування доцільної системи їх ведення на промислових виноградниках Степу для культури без зрошення. Методи. Дослідження проведено польовим методом. У досліді вивчено дію різних систем ведення кущів на врожайність насаджень та якість технічних сортів винограду Рубін таїровський, Сухолиманський білий, Одеський чорний (Vitis vinifera L.). Сорти культивуються на підщепі РхР 101-14. Грунт – чорнозем карбонатний важкосуглинковий на лесі. Клімат помірно-континентальний. Територія відноситься до зони недостатнього зволоження. Ведення лози на вертикальній одноплощинній шпалері висотою 1,8 м, з приштамбової підпорою. Напрямок рядів північ-південь. Культура без зрошення. Утримання ґрунту за системою чорного пару. Розраховували прямі витрати праці на гектар виноградника плодоносного віку та вирощування одиниці продукції. Дані аналізували за середніми арифметичними значеннями, стандартним відхиленням, коефіцієнтом варіації та відносною похибкою вибіркової середньої. Результати. Встановлено, що в умовах Степу урожайність виноградників дослідних сортів варіює в широкому інтервалі від 7,5 до 12,8 т/га залежно від системи ведення кущів. Показник підвищується на 13,7-39,8% при системах Гюйо, Ройя та Мозера, у порівнянні з кордонним, високоштамбовим та віяловим веденням кущів. Якість винограду технічного свіжого при повному достиганні ягід у більшому ступені змінюється по сортах, ніж при зміні системи ведення кущів. Високопродуктивні системи Гюйо та Ройя потребують одночасного збільшення прямих витрат праці на догляд за виноградником плодоносного віку на 35-38%, у порівнянні з високоштамбовим веденням кущів. Достатньо високі рівні урожайності, мінімальна трудомісткість одиниці продукції на рівні 67 люд-год/т винограду забезпечує ведення кущів за системою Мозера, що нижче на 6-19%, ніж на інших варіантах досліду. Висновки. Системи ведення кущів різняться за ефективністю на незрошуваних виноградниках Степу, їх оцінка та підбирання під час створення насаджень мають бути комплексні з урахуванням продуктивності, сортових особливостей, прямих витрат праці на догляд за плантаціями, обсягів виробництва.

Посилання

Ресурсні елементарні кошторисні норми на будівельні роботи. Озелення. Захисні лісонасадження. Багаторічні плодові насадження. Збірник 47 : Наказ Мнрегіону від 31.12.2021 № 374.

URL: https://zakon.rada.gov.ua/ (дата звернення: 01.08.2023 р.)

Шевченко І.В., Поляков В.І. Прогресивна технологія вирощування винограду в умовах зрошення : монографія. Одеса, 2007. 157 c.

Штірбу А. Організаційні і технологічні прийоми культивування винограду : практ. посіб. Київ, 2019. 144 c.

Berry phenolics of grapevine under challenging environments / Teixeira A., Eiras-Dias J., Castellarin S.D., Gerós H. International journal of molecular sciences. 2013. Vol. 14, No. 9. DOI: 10.3390/ijms140918711.

Clingeleffer P.R. Influence of canopy management systems on vine productivity and fruit composition. Recent Advances in Grapevine Canopy Management. Davis, 2009. P. 13-19.

Cortázar V., Córdova C., Pinto M. Canopy structure and photosynthesis modelling of grapevines (Vitis vinifera L. cv. Sultana) grown on an overhead (parronal) trellis system in Chile. Australian Journal of Grape and Wine Research. 2005. Vol. 11, No. 3. P. 328-338. DOI: 10.1111/j.1755-0238.2005. tb00032.x.

Deloire A., Rogiers S., Trujillo P.B. What could be the architectural forms of future vines adapted to climate change: a new challenge! Let’s discuss the Gobelet (Bush Vine). IVES Technical Reviews. 2022. DOI: 10.20870/IVES-TR.2022.5384.

Influence of foliage management on lyra for «high quality» wines production for Cabernet-Sauvignon variety: enological aspects (I note) / Spera G. et al. Journal international des sciences de la vigne et du vin. 2004. Vol. 3. No. 1. DOI: 10.20870/oeno-one.2004.38.1.939.

Matthews M.A., Rie Ishii M.M., Anderson M.M. Dependence of wine sensory attributes on vine water status. Journal of the Science of Food and Agriculture. 1990. Vol. 51, No. 3. P. 321-335. DOI: 10.1002/jsfa.2740510305.

Optimal geometric configuration and algorithms for LAI indirect estimates under row canopies: The case of vineyards / López-Lozano R. et al. Agricultural and Forest Meteorology. 2009. Vol. 149, No. 8. P. 1307-1316.

Response of Shiraz grapevines to five different training systems in the Barossa Valley, Australia / Wolf T. Et al. Australian Journal of Grape and Wine Research. 2003. Vol. 9, No. 2. P. 82-95. DOI: 10.1111/j.1755-0238.2003.tb00257.x.

Response of Table Grape to Irrigation Water in the Aconcagua Valley, Chile / Zúñiga-Espinoza C., Aspillaga C., Ferreyra R., Selles G. Agronomy. 2015. Vol. 5, No. 3. P. 405-417.

Shtirbu A., Kovaleva I., Vlasov V. Responses of grapevines to planting density and training systems in semiarid environments. Agricultural Science and Practice. 2022. Vol. 9, No. 2. P. 38-50.

Shtirbu A., Olefir O., Sivak N. Agrobiological Responses of Grapevines to Different Training Systems in Semiarid Environments. Mitteilungen Klosterneuburg. 2023. Vol. 73. P. 114-125.

Strub L., Stoll M., Loose S. The effects of low-input training systems on viticultural costs on flat terrain and steep slope sites. OENO One. 2021. Vol. 55, No. 2. DOI: 10.20870/oenoone.2021.55.2.4619.

The eco-physiology of grapevine canopy systems – learning from models / Schultz H., Pieri P., Poni S., Lebon E. Recent Advances in Grapevine Canopy Management. Davis, 2009. P. 7-11.

The foldable lyre: ecophysiological interest for management of light absorption and water; technological interest for mechanical harvesting / Carbonneau A., Monte R., López F., Ojeda H. Journal international des sciences de la vigne et du vin. 2004. Vol. 38, No. 1. DOI: 10.20870/oenoone.2004.38.1.931.

Tkachenko O., Pashkovskiy A., Shtirbu A. Influence of viticultural practices on the sensory characteristics of wine grape varieties. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2017. Vol. 86, No. 2/10. P. 48-56.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-13