НАСІННЄВА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ТЕХНОЛОГІЙ ЇЇ ВИРОЩУВАННЯ

Автор(и)

  • В. В. Поліщук
  • Д. В. Коновалов
  • А. П. Іваницька
  • С. О. Ляшенко

DOI:

https://doi.org/10.32782/2310-0478-2023-2-20-26

Ключові слова:

базова, енергонасичена, біологізована технології, урожайність, схожість насіння, сорт

Анотація

У статті висвітлені питання впливу різних технологій вирощування насіння пшениці озимої на формування його урожаю і якості, що і було метою дослідження. З’ясовано, що реакція сортів на технологію вирощування була різною. Сорти середньо-раньостиглі за базової технології вирощування забезпечували реалізацію фактичного потенціалу урожайності на 77,1 %, за енергонасиченої – на 76,0 %, а за біологізованої на 76,8 %, сорти середньостиглі, відповідно – на 77,5 %, 76,7 % та 79,0 %. За різних технологій вирощування не виявлено достовірної різниці з біологічної урожайності насіння пшениці озимої залежно від груп їх стиглості сортів. Сучасні сорти селекції Інституту фізіології і генетики забезпечили найбільшу реалізацію свого генетичного потенціалу насіннєвої продуктивності за високих адаптивних властивостей в умовах Правобережного Лісостепу України. Аналізуючи урожайність насіння пшениці озимої з’ясовано, що вона залежала від технології вирощування та сортових особливостей. З’ясовано, що при вирощуванні насіння пшениці озимої за базової та енергонасиченої технологій достовірної різниці з урожайності не виявлено. За базової технології урожайність насіння становила 5,50 т/га, а за енергонасиченої вона була більшою лише на 0,04 т/га (НІР0,05 = 0,13 т/га). За біологізованої технології урожайність насіння була достовірно вищою – на 0,34 т/га, порівняно з базовою технологією та на 0,30 т/га, порівняно з енергонасиченою технологією. Коефіцієнт розмноження насіння знаходиться в прямій залежності від урожайності насіння. Енергія проростання і схожість насіння залежала як від сортових особливостей, так і від технології його вирощування. Найнижчими ці показники були за базової технології вирощування, а найбільшими – за біологізованої технології, де збалансований комплекс біологічно-активних речовин у живленні рослин та захисті від хвороб.

Посилання

Даниленко А. С., Карпенко А. М. Проблеми матеріально-технічного забезпечення виробництва продукції в сільськогосподарських підприємствах. Економіка та управління АПК. 2014. № 1. С. 71–76.

Мазур В. А., Панцирева Г. В., Копитчук Ю. М. Збереження родючості ґрунту за раціонального використання системи удобрення і норми висіву озимої пшениці. Сільське господарство та лісівництво. 2020. № 17. С. 5–14.

Гаврилюк М. М., Коновалов Д. В. Екологічна пластичність сортів – інновацій та якість насіння. Насінництво. 2014. № 2. С. 15–20.

Drouyer G. J-P., Bonnett D. G., Ellis M. H. Unravelling the effects of GAresponsive dwarfing gene RHT 13 on yield and grain size. 11th International Wheat Genetics Symposium. URL: https://ses.library.usyd.edu.au/bitstream/handle/ 2123/3439/P306.pdf?sequence=1

Моргун В. В., Санін Є.Н. та ін. Сорти та технології вирощування високих урожаїв озимої пшениці. Видання VI. Київ: Логос, 2011. 121 с.

Лихочвор В. Моделі агротехнологій в Україні. Вісник Львівського національного аграрного університету : агрономія. 2008. Т. 1. № 12. С. 170–178.

Камінський В. Ф. Наукові засади біологічного землеробства в умовах зміни клімату. Вісник наук. праць ННЦ Інститут землеробства. Вип. 1. 2016. С. 3–15.

Волощук О. П., Седіло Г. М., Волощук І. С., Біловус Г. Я., Герешко Г. С., Случак О. М., Глива В. В., Мокрецька Т. І. Формування насіннєвої продуктивності та посівних якостей насіння сільськогосподарських культур в умовах Західного Лісостепу України. Моногр. Львів : ЛІГА Львів, 2013. 332 с.

Лихочвор В. В., Петриченко В. Ф., Іващук П. В. Зерновиробництво. Львів : НВФ «Українські технології», 2008. 624 с.

Волощук О. П., Волощук І. С., Біловус Г. Я., Случак О. М., Герешко Г. С., Воробьова Ю. В., Глива В. В. Технологія вирощування пшениці озимої на насіння в умовах Західного Лісостепу. Методичні рекомендації. Оброшино, 2013. 30 с.

Єщенко В. О., Копитко П. Г., Костогриз П. В., Опришко В. П. Основи наукових досліджень / за ред. В. О. Єщенка. Вінниця: ПП «ТД «Едельвейс і К», 2014. 332 с.

Насіння сільськогосподарських культур. Методи визначення якості: ДСТУ 4138-2002. [Чинний від 2002-01-28]. Київ. Держспоживстандарт України, 2010. 11 с. (Національні стандарти України).

Fisher R.A. Statistical methods for research workers. New Delhi: Cosmo Publications, 2006. 354 p.

Волощук О. П. Насіннєва продуктивність та якість насіння сортів озимої пшениці різного еколого-географічного походження залежно від фонів живлення. Сільський господар. 2007. № 3/4. С. 9–12.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-13