ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ САДІВНИКА: АНАЛІЗ КРИТЕРІЇВ І ПЕРСПЕКТИВ ДЛЯ ЕКСПЕРТІВ У ГАЛУЗІ САДОВО-ПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Автор(и)

  • М. Ю. Осіпов

DOI:

https://doi.org/10.32782/2310-0478-2023-2-100-105

Ключові слова:

садово-паркове господарство, ландшафтна архітектура, ландшафтний дизайн, садівник, озеленення, експерт

Анотація

У статті досліджено еволюцію та сучасний стан професії садівника, проаналізовано історичні аспекти садівництва, підкреслюючи його перехід від традиційних методів до сучасних підходів з використанням новітніх технологій, висвітлено важливість садово-паркового господарства в створенні екологічно чистих та естетично привабливих середовищ, а також розглянуто різні напрями діяльності у цій сфері, включаючи проєктування, створення, розмноження рослин і догляд за зеленими просторами. Основна увага приділена ролі садівника в сучасному урбаністичному ландшафті та його здатності впливати на екологічну стійкість і культурне збагачення міського середовища. Стаття демонструє, як садівництво впливало на ландшафт та як, у свою чергу, ландшафт формував людське суспільство. Підкреслюються зміни в ландшафтному дизайні та садівництві, зумовлені технологічним прогресом та екологічними проблемами. Окреслено навички та компетенції, необхідні для сучасних садівників, згідно з українським стандартом вищої освіти для спеціальності «Садово-паркове господарство». До них відносяться знання в спеціалізованих галузях науки, вміння проєктувати, створювати та утримувати паркові об’єкти. Наголошується на необхідності володіння сучасними технологіями, екологічними підходами до дизайну та розуміння комплексності роботи з рослинами у міських і сільських середовищах. Проаналізовано різні напрями садово-паркового господарства, зокрема розмноження декоративних рослин, проєктування, створення і комплексний догляд за садово-парковими об’єктами. Висвітлюються ключові відмінності між садівниками XVIII–XIХ століть і сучасними садівниками, підкреслюється потреба останніх у ширшому наборі навичок, технологічних знаннях та екологічному підході. Зосереджена увага на важливості ландшафтної архітектури в міському плануванні та її внесок у створення здорового, сталого середовища. Стаття підсумовує, що сучасна сфера садово-паркового господарства відіграє ключову роль у створенні сталого, зеленого, комфортного середовища для людей та природи, висвітлюючи важливість співпраці між різними фахівцями для досягнення цієї мети.

Посилання

Geoffrey Alan Jellicoe, Susan Jellicoe. The Landscape of Man: Shaping the Environment from Prehistory to the Present Day. Thames and Hudson : London, 1995. 408 р.

Landschape&Architecture-2023: тренди, візії, виклики. Ландшафт і архітектура. № 1–2. Київ: ПП «КБ Ландшафт і архітектура», 2023. С. 10–11.

Білоус В. І. Садово-паркове мистецтво: коротка історія розвитку та методи створення художніх садів. Київ : «Наук. Світ», 2001. 299 с.

Варивончик А. Тенденції та перспективи ландшафтного дизайну. Вісник Київського університету культури і мистецтв. Серія: Мистецтвознавство, 46, Київ: Видавничий центр КНУКіМ, 2022. С. 221–227. Режим доступу : https://doi.org/10.31866/2410-1176.46.2022.258799

Жирнов А. Д. Історія садово-паркового мистецтва. Від садів стародавнього Єгипту до пейзажних парків Англії. Львів: УкрДЛТУ, 1995. 28 с.

Крижановська Н. Я., Вотінов М. А., Смірнова О. В. Основи ландшафтної архітектури та дизайну : підручник. Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. 348 с.

Кучерявий В. П. Історія ландшафтної архітектури : підручник. Львів: «Новий Світ-2000», 2018. 702 с.

Кучерявий В. П., Кучерявий В. С. Озеленення населених місць: підручник для студентів вищих навчальних закладів. Львів : «Новий Світ-2000», 2020. 666 с.

Стандарт вищої освіти України другого (магістерського) рівня освіти ступеня вищої освіти – бакалавр, галузі знань – 20 Аграрні науки та продовольство спеціальності – 206 Садово-паркове господарство. 2020. № 383. 20 с. Режим доступу : http://surl.li/ndlkk

Стандарт вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня освіти ступеня вищої освіти – бакалавр, галузі знань – 20 Аграрні науки та продовольство спеціальності – 206 Садово-паркове господарство. 2019. № 559. 19 с. Режим доступу : http://surl.li/bizmy

Участь науковців кафедри садово-паркового господарства у міжнародній виставці садової та ландшафтної архітектури Gardenia 2021. Режим доступу : http://surl.li/ndlms

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-13