ПРОДУКТИВНІСТЬ ДЕРЕВ ЯБЛУНІ ЗАЛЕЖНО ВІД ФОРМИ КРОНИ ТА СТРОКУ ОБРІЗУВАННЯ

Автор(и)

  • А. М. Чаплоуцький

DOI:

https://doi.org/10.32782/2310-0478-2023-1-40-43

Ключові слова:

форма крони, строк обрізування, яблуня, літнє обрізування

Анотація

Яблуня – основна плодова культура в Україні як за об’ємами виробництва плодів, так і за площами плодових насаджень. У сучасному садівництві перевага надається інтенсивним технологіям вирощування, які здатні забезпечити отримання максимальної кількості якісних плодів з одиниці площі. Основним методом вирішення даної технологічної задачі є конструкція саду: зменшення схеми садіння дерев та формування малооб’ємних форм крони. У статті наведено матеріали виконаних досліджень щодо впливу форми крони та строку їх обрізування на продуктивність насаджень яблуні сортів зимового строку достигання. Дослідження проводили впродовж 2019–2022 рр. у яблуневому саду Уманського національного університету садівництва. Об'єктами досліджень були сорти яблуні Фуджі та Хоней Крісп, щеплені на підщепі М.9 та висаджені за схемою 4 х 1 м. Вивчалось три форми крони: «струнке веретено», «балерина» з видаленням обростаючої деревини на центральному провіднику з формуванням «вікна» над гілками в основі крони та «французька вісь». Дерева обрізували взимку та влітку після червневого осипання зав’язі. Встановлено, що кількість плодів переважала в дерев сорту Фуджі, проте їх маса поступалася сорту Хоней Крісп. У результаті формування крони «французька вісь» із видаленням значної кількості деревини продуктивність дерев (кількість плодів та врожайність) значно поступалась іншим варіантам дослідження попри збільшення маси плоду до 167 г. Завдяки особливостям конструкції крони (балерина) та кращій її освітленості отримано дещо вищі значення продуктивності дерев. Кількість плодів у порівнянні з традиційною кроною стрункого веретена збільшилась на 4%, маса плоду – на 11% та урожайність насаджень – на 15%. Також відзначено позитивний вплив запровадженню додаткового літнього обрізування на підвищення як маси плоду (на 9%), так і рівня продуктивності насаджень яблуні на 22,6%.

Посилання

Заморський В.В. Літнє обрізування яблуні. Садівництво по-українськи. 2020. № 3.

Мельник О.В., Личенкова І.О. Обрізування зерняткових: польський досвід. Агроном. 2021.

Yunusov R. Studying the different forvations of apple trees in intensive orchards. European Journal of Agricultural and Rural Education. 2021. Vol. 2. No. 4, April. Р. 55–58.

Palmer J.W., Avery D.J., Wertheim S.J. Effect of apple tree spacing and summer pruning on leaf area distribution and light interception. Scientia Horticulturae. 1992. Volume 52. Issue 4, December. P. 303–312. https://doi.org/10.1016/0304-4238(92)90031-7

Tustin D.S., Breen K.C. Light utilisation, leaf canopy properties and fruiting responses of narrow-row, planar cordon apple orchard planting systems – A study of the productivity of apple. Scientia Horticulturae. 2022. Volume 294, 27 February. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2021.110778

Mierowska А., Keutgen N. Photosynthetic acclimation of apple spur leaves to summer-pruning. Scientia Horticulturae. 2022. Volume 92. Issue 1, 4 January. P. 9–27. https://doi.org/10.1016/S0304-4238(01)00275-8

Хоменко І.І., Литвин Н.І., Хоменко Іг.І. Вплив строків і способів обрізування на продуктивність дерев яблуні : зб. наук. праць. Мліїв–Умань, 2000. С. 68–71.

Кондратенко П.В., Бублик М.О. Методика проведення польових досліджень з плодовими культурами. Київ, 1996. 95 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-04