ОЦІНКА ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ ТРИТИКАЛЕ ОЗИМОГО УКІСНОГО ТА ЗЕРНОУКІСНОГО НАПРЯМУ ВИКОРИСТАННЯ

Автор(и)

  • В. Д. Тромсюк
  • О. В. Бондаренко

DOI:

https://doi.org/10.32782/2310-0478-2023-1-33-39

Ключові слова:

тритикале озиме, колекційний зразок, урожайність, суха речовина

Анотація

Тритикале озиме має значний потенціал для забезпечення високої кормової та зернової продуктивності, проте для досягнення оптимальних результатів важливе подальше селекційне покращення сортів із цих напрямків. Важливим при цьому є наявність відповідного вихідного матеріалу. Дослідження проводили в 2021–2022 рр. у відділі селекції кормових, зернових колосових та технічних культур Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН. Вихідним матеріалом для досліджень слугували 34 колекційні зразки тритикале озимого різного еколого-географічного походження, отримані з Національного центру генетичних ресурсів рослин України. За результатами досліджень визначено, що гідротермічні умови 2021 і 2022 вегетаційних років мали істотний вплив на кормову та зернову продуктивність досліджуваних зразків тритикале озимого. Оптимальні погодні умови формування високої врожайності тритикале – це помірні температури та достатня кількість опадів. Кращі гідротермічні умови 2021 р. сприяли підвищенню кормової та зернової продуктивності більшості зразків. За результатами досліджень зразків тритикале озимого встановлено, що в середньому за 2021–2022 рр. збір сухої речовини тритикале озимого ранньостиглих зразків варіював від 0,66 до 0,94 кг/м2; середньостиглих – 0,65–0,85 кг/м2 і пізньостиглих – 0,57–0,97 кг/м2. Сприятливіші умови 2021 р., а саме достатня кількість опадів у весняний період, зумовили кращий розвиток рослин і відповідно збір сухої речовини в середньому за всіма зразками на 45,1% вище, аніж за 2022 р. Виділено зразки тритикале озимого, що можуть бути використані донорами ознак для підвищення кормової продуктивності: ранньостиглі (NTH 1933 та NTH 3476), середньостиглі (Павлодарський, АД 256, Маяк, Десятинне, Borislav та Ярослава), пізньостиглі (Бужанське, Сибирский, Союз та Ураган); зернової продуктивності: Парус, Maestro, АД 256, Божич, Обрій миронівський, Бета, Ярослава, Бард, Сибирский, Salto та Ураган.

Посилання

Білітюк А.П. Цінний корм для тваринництва. Корми і кормовиробництво. 2005. Вип. 55. С. 114–120.

Волкодав В.В. Методика державного сортовипробування сільськогосподарських культур. Київ : Державна комісія України по випробуванню та охороні сортів рослин, 2001. Вип. 2. 68 с.

Гетман Н.Я. Дослідження інновацій в кормовиробництві – горошок паннонський (vicia pannonica сrantz). Сільське господарство та лісівництво. 2021. № 22. С. 45–54. DOI: https://doi.org/10.37128/2707-5826-2021-3-4

Єгупова Т.В., Романюк П.В. Сучасні технології вирощування тритикале озимого в правобережному лісостепу. Вісник аграрної науки. 2020. № 7(808). С. 31–37. DOI: https://doi.org/10.31073/agrovisnyk202007-04

Зорунько В.І., Волянський О.М. Продуктивність сортів тритикале різного використання селекції ОДАУ в умовах «ДГ "Покровське"». Аграрний вісник Причорномор’я. 2019. Випуск 92. С. 78–83.

Качанова Т.В., Ремешевська С.О. Удосконалення елементів ресурсоощадної технології вирощування тритикале для використання на зернофураж і зелений корм в умовах нестійкого зволоження Південного Степу України. Розвиток аграрної галузі та впровадження наукових розробок у виробництво : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Миколаїв, 18 листопада 2021 р. Миколаїв : МНАУ, 2021. С. 77–79.

Колосова Л.О., Свистунова І.В. Ефективність використання тритикале озимого на зелений корм. Наукові пошуки молоді у ХХІ столітті. Інноваційні технології в агрономії, землеустрої, електроенергетиці, лісовому та садово-парковому господарстві : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, 14 квітня 2021 р. Біла Церква, 2021. С. 20–21.

Любич В.В. Кормові властивості зерна тритикале ярого залежно від доз і строків застосування азотних добрив : збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Умань : Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2019. Вип. 95. Ч. 1 : Сільськогосподарські та технічні науки. С. 30–44.

Мартинюк Н.С., Бурко Л.М. Тритикале яре – компонент високопродуктивних агрофітоценозів. Наукові пошуки молоді у ХХІ столітті. Інноваційні технології в агрономії, землеустрої, електроенергетиці, лісовому та садово-парковому господарстві : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, 14 квітня 2021 року / Білоцерківський НАУ. Біла Церква, 2021. 85 с.

Польовий А.М., Божко Л.Ю., Вольвач О.В. Основи агрометеорології : конспект лекцій. Одеса : Вид-во «ТЭС», 2004. 150 с.

Худолей Л., Барановський О., Свистунова І., Полторецький С. Енергетична ефективність використання тритикале озимого на зелений корм. SWorldJournal. 2021. № 2(08-02), 124–127. DOI: https://doi.org/10.30888/2663-5712.2021-08-02-078

Eneva K., Yordanova G., Apostolov A., Nedeva R. Establishing of the effect of different levels of triticale in compound feed for growing pigs. Trakia Journal of Sciences. 2022. No 2. Р. 91–95.

Holman Johnathon D., Schlegel A., Obour Augustine K., Assefa Y. Dryland cropping system impact on forage accumulation, nutritive value, and rainfall use efficiency. Crop Science. 2020. № 60(6). Р. 3395–3409. DOI: https://doi.org/10.1002/csc2.20251

Holman Johnathon D., Obour Augustine K., Assefa Yared. Rotation and tillage effects on forage cropping systems productivity and resource use. Crop Science. 2021. № 61(5). Р. 3830–3843. DOI: https://doi.org/10.1002/csc2.20565

Kumssa Tadele T., Anderson Joshua D. et al. Trends of seasonal forage yield changes of triticale in the southern Great Plains of the United States. Grassland Research. 2022. № 1(3). Р. 166–173. DOI: https://doi.org/10.1002/glr2.12027

Tomple B.M, Jo I.H. Effects of the autumn sowing date on grain yield and feed value of winter triticale (X. Triticosecale Wittm.) in the southeast of the Gyeongbuk province. Korean Journal of Agricultural Science. 2019. № 46(3). Р. 439–449. DOI: https://doi.org/10.7744/kjoas.20190024

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-04