ДИНАМІКА ПРОДУКТИВНОСТІ БУРЯКУ ЦУКРОВОГО ЗА ТРИВАЛОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ У ПОЛЬОВІЙ СІВОЗМІНІ У ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ

Автор(и)

  • А. Т. Мартинюк
  • Г. М. Господаренко
  • О. Ю. Стасінєвич

DOI:

https://doi.org/10.32782/2310-0478-2023-1-18-25

Ключові слова:

чорнозем опідзолений, система удобрення, гній, мінеральні добрива, урожайність, цукристість

Анотація

Наведено результати досліджень впливу тривалого (з 1964 р.) застосування добрив на формування продуктивності буряку цукрового на чорноземі опідзоленому малогумусному важкосуглинковому за органічної, мінеральної та органо-мінеральної систем удобрення в польовій сівозміні в Правобережному Лісостепу України. Насиченість на 1 га площі сівозміни мінеральними добривами складала N45P45K45, N90P90K90 і N135P135K135, органічними – гній 9 т, 13,5 і 18 т, а за їх поєднання – гній 4,5 т + N23P34K18, 9 т гною + N45P68K36 і13,5 т гною + N60P101K54. Мінеральна та органо-мінеральна системи удобрення вирівняні за кількістю внесеного з добривами азоту, фосфору та калію. Певні варіанти органічної системи удобрення вирівняні лише за азотом. Встановлено, що чорнозем опідзолений має високу природну потенційну родючість, на якому без застосування добрив у польовій сівозміні впродовж 50 років можна одержати врожайність буряку цукрового на рівні 31,2 т/га. Незалежно від системи удобрення в сівозміні врожайність буряку цукрового збільшувалась від ротації до ротації зі збільшенням доз мінеральних і органічних добрив на 0,1–13,7 т/га. Цукристість коренеплодів, навпаки, із збільшенням доз органічних і особливо мінеральних добрив знижувалась у четвертій та п’ятій ротаціях відповідно на 2,0–2,5 і 0,9–1,2 абсолютних відсотка. Як окремо за кожну ротацію, так і в середньому за 50 років, найвищу врожайність коренеплодів (45,3 т/га) і розрахунковий збір цукру (7,56 т/га) забезпечувало внесення під буряк цукровий 45 т/га гною + N90Р202К45 за органо-мінеральної системи удобрення з насиченням 1 га сівозмінної площі 13,5 т гною + N67Р101К54. За мінеральної системи удобрення висока врожайність (43,5 т/га) та розрахунковий збір цукру (7,10 т/га ) були за внесення під культуру N180Р180К180 і насиченості 1 га сівозміни N135Р135К135. Органічна система удобрення культур сівозміни за продуктивністю поступалася мінеральній і особливо органо-мінеральній системам. За тривалого внесення під буряк 60 т/га гною та насичення 1 га сівозмінної площі 18 т гною врожайність коренеплодів у середньому за п’ять ротацій сівозміни склала 41,6 т/га, а розрахунковий збір цукру – 7,09 т/га.

Посилання

Агрохімічна складова технології вирощування буряку цукрового : монографія / Г.М. Господаренко, Л.В. Вишневська, А.Т. Мартинюк, Ю.В. Новак, І.В. Прокопчук, В.С. Цигода ; за заг. ред. Г.М. Господаренка. Київ : ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2020. 308 с.

Господаренко Г.М. Система застосування добрив. Київ : «ТРАПЕА», 2022. 376 с.

Демиденко О.В. Відтворення чорнозему в агроценозі. Чорнобай : Чорнобаївське КПП, 2022. 108 с.

Лопушняк В.І. Агрохімічні та агроекологічні аспекти систем удобрення в Західному Лісостепу України. Львів : Ліга-Прес, 2015. 218 с.

Господаренко Г., Черно О., Чередник А. Значення органічних добрив у системі удобрення культур польової сівозміни. Вісник Львівського НАУ. Агрономія. 2019. № 23. С. 184–190.

Мартинюк А.Т., Господаренко Г.М., Новак Ю.В. Динаміка врожайності буряку цукрового в ланках польової сівозміни за тривалого застосування добрив. Збірник наукових праць Уманського НУС. Ч. 1. «Сільськогосподарські науки». Вип. 95. Умань, 2019. С. 128 –138.

Польовий В.М. Оптимізація систем удобрення у сучасному землеробстві. Рівне : Волинські обереги, 2007. 319 с.

Мартинюк А.Т. Поживний режим ґрунту і врожайність буряку цукрового після тривалого застосування добрив у польовій сівозміні. Вісник Уманського НУС. 2020. № 1. С. 42–46.

Іваніна В.В., Павук І.А., Мазур Г.М. Поживний режим чорнозему вилугуваного за різних систем удобрення буряків цукрових. Вісник аграрної науки. 2018. № 4(781). С. 13–18.

Цвей Я.П., Шиманська Н.К. Продуктивність цукрових буряків і винесення елементів живлення залежно від системи удобрення. Вісник Львівського НАУ. Агрономія. 2005. № 5. С. 205–208.

Балаєв А.Д., Тонха О.Л. Відновлення родючості чорноземів Лісостепу в сучасному землеробстві. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Агрономія». 2014. Вип. 195(1). С. 14–19.

Мартинюк А.Т., Господаренко Г.М., Любич В.В. Формування продуктивності буряку цукрового за різного удобрення на чорноземі опідзоленому. Збірник наукових праць Уманського НУС. 2022. Вип. 101. Ч. 1. С. 46–55.

Полюхович М. Порівняльна ефективність різних систем удобрення на темно-сірому опідзоленому ґрунті Західного регіону. Вісник Львівського НАУ. Агрономія. 2019. № 23. С. 261–264.

Сінченко В.М. Управління формування продуктивності цукрових буряків. Київ : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2012. 582 с.

Тищенко М.В. Вплив удобрення цукрових буряків на їх продуктивність в короткоротаційній плодозмінній сівозміні : матеріали науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті С.Ф. Третьякова. Полтава : ПДАА, 2014. С. 100–101.

Буряківництво. Проблеми інтенсифікації та ресурсозбереження / під заг. ред. В. Зубенка. Київ : НВП ТОВ «Альфа-стевія ЛТД», 2007. С. 121–196.

Заришняк А.С., Іваніна В.В., Шиманська Н.К. Продуктивність цукрових буряків залежно від систем органо-мінерального удобрення. Вісник аграрної науки. 2011. № 10. С. 17–20.

Барштейн Л.А., Шкаредний І.С., Якименко В.М. Сівозміни, обробіток ґрунту та удобрення в зонах бурякосіяння. Наукові праці ІЦБ. Київ, 2002. 480 с.

Іваніна В.В., Колібабчук Т.В., Кулеша П.О. Резерви підвищення продуктивності цукрових буряків і стабілізації родючості ґрунту : збірник наукових праць ІБКЦБ. Вип. 14. Київ, 2012. С. 61–64.

Стаціонарні польові досліди України. Київ : Аграрна наука, 2014. 146 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-04